Dataetiske retningslinjer

Det handler om tryghed

Som ledende markedsudbyder af en digital matematikportal til skoleverdenen har EduLab et etisk ansvar. Det ansvar tager vi ikke alene på os, vi tager det alvorligt. For alle – skoleledere, lærere, elever og forældre – skal kunne føle sig trygge i MatematikFessors digitale læringsunivers.

Vi arbejder løbende på at leve op til det ansvar ud fra vores dataetiske retningslinjer, som du kan læse om på denne side.

Vil du læse mere om vores privatlivspolitik, kan du finde den på MatematikFessor.dk.

Vi er medlem af DataEthics, en tænkehandletank, der arbejder for at fremme dataetiske produkter og tjenester. DataEthics skaber viden, samarbejder og rådgiver om dataetik og dataanvendelse. Læs mere om DataEthics her.

Vores dataetiske retningslinjer

 • Vi forholder os kritisk til, at alle data skal tjene det formål at gøre skolebørn bedre til matematik.
 • Vi sælger under ingen omstændigheder personlige oplysninger til 3. part.
 • Vi deler kun data med vores sparringspartnere i det omfang, det er sikkert og relevant.
 • Vi arbejder sammen med forskningsverdenen, der dog kun får data fra os i anonymiseret form. Alle aktive forskere underskriver en ”non-disclosure agreement” – dvs. at de skriver under på ikke at misbruge den fortrolige viden, de får adgang til.
 •  Vi ønsker at skabe transparens omkring vores data – hvad vi gør med dem, hvor længe vi gemmer dem, og hvem der har adgang til dem, inkl. at oplyse vores brugere om, hvilke rettigheder og muligheder de har.
 •  Personer under 21 år modtager ikke reklame fra os – dette gælder for alle vores websites, idet vi vil sikre, at børn og unge ikke bliver udsat for reklame.
 • Din data er i sikkerhed hos os – vi behandler din data med stor omhu og sørger for, at du trygt kan navigere rundt på vores websites.
 • Vi har dataansvars- og databehandleraftaler – dette er for at sikre din data bedst muligt.

Udvidet sikkerhed, når du er logget ind på MatematikFessor.dk:

 • Der er ingen reklame – dette for at sikre, at din færd på MatematikFessor.dk kun er i undervisningsøjemed.
 • Vi lægger ikke reklamer på vores portal – hverken for egne eller andres produkter. Lærere får dog information via portalens digitale lærerværelse om nye tiltag og egne produkter i det omfang, det er relevant for deres undervisning.
 •  Vi bruger ikke SoMe-plugins på MatematikFessor – dette for at sikre, at de sociale medier ikke kan få adgang til portalens data.

EduLab gør sig klar til GDPR-forordningen

Der er i 2016 vedtaget nye regler for behandling af personoplysninger i form af EU-forordningen GDPR (General Data Protection Regulation). De nye regler træder i kraft den 25. maj 2018.

GDPR omhandler individets ret til at få adgang til egne data, få dem udleveret eller få dem slettet. Forordningen har til sigte at harmonisere reglerne på tværs af EU og skærpe de forpligtelser, der påligger dataansvarlige og databehandlere.

I EduLab tager vi dette arbejde særdeles alvorligt. Vi har med børns data at gøre, og da børn færdes mere ukritisk på nettet, har vi en udvidet forpligtigelse til at tage sikker hånd om deres færden og rettigheder.