MatematikLøft til grundskoler

MatematikFessors erfarne team tilbyder målrettede forløb, der løfter de børn, der af den ene eller anden grund ikke lever op til deres potentiale eller forventede niveau. Vi er et hold af erfarne matematiklærere og unge passionerede matematiktrænere. Vi har specialiseret os i at skræddersy præcist målrettede undervisningsforløb, der på kort tid løfter alle elever relativt til sig selv. Vi bruger den digitale læringsportal MatematikFesssor og arbejder sammen med jer – hos jer.

MatematikLøft til gymnasier

Mange gymnasieelever oplever læringsvanskeligheder i matematikfaget. Undersøgelser viser, at dette er medvirkende til, at elever, som ellers ville kunne gennemføre gymnasiet, dropper ud. Gennem de seneste år er ca. 25% af eleverne på landsplan dumpet matematik på B-niveau.

Vores matematikløft kortlægger de matematikfaglige huller, der gør, at eleverne kommer galt fra start. Vi tilbyder en skræddersyet indsats, der bringer eleven til det rette matematikfaglige fundament.