MatematikFessor er et fantastisk undervisningssystem til alle klassetrin i grundskolen og er samtidig Danmarks mest benyttede digitale fagportal til matematik.

Danmarks mest benyttede matematikportal
75 % af de danske folkeskoler bruger portalen i den daglige undervisning. MatematikFessor er således Danmarks mest benyttede digitale fagportal. Portalen har dagligt besøg af over 50.000 elever, der til sammen løser op til 1,2 millioner opgaver om dagen.

Masser af opgaver gør matematik til en leg
Lærere og elever får adgang til over 2 millioner opgaver og mere end 2.000 videolektioner, der i pædagogisk streg og ord guider eleverne igennem de forskellige matematiske udfordringer. Opgaverne spænder lige fra færdighedsregning, problemregning og geometriske opgaver til faglig læsning, aktiviteter og spil.

Differentierer og retter opgaver
Portalen bygger på differentiering og udfordrer den enkelte elev ud fra egne kompetencer. Det motiverer og gør, at den enkelte elev oplever succes relativt til sig selv. MatematikFessor retter alle opgaver og registrerer automatisk alle aktiviteter. Den avancerede statistikfunktion gør, at læreren hele tiden har overblik over den enkelte elevs fremskridt og udfordringer og over klassen som helhed.

Årsplaner skaber gode rammer for undervisningen
På MatematikFessor finder lærerne årsplaner, der er målrettet klassetrin og pensum. Årsplanerne kan bruges direkte som ramme for skoleåret, og lærerne kan hurtigt tilpasse dem til den enkelte klasses aktuelle behov og særlige ønsker om fx at tilføje andre undervisningsressourcer.

Tilkøbsmoduler
Læs om vores to stærke værktøjer til undervisningen, SuperTræneren og GeometriFessor.

Vil du vide mere?

CLIO ONLINE

(+45) 42 60 60 10
Abonnement@clioonline.dk
Hverdage kl. 08-15