GeometriMestern

Vårt geometri redskap er lett å bruke og tilbyr mer enn 4.000 dynamiske oppgaver på tvers av nivåer. Innholdet går fra å skulle forklare de forskjellige konseptene i geometri, til hvordan å bruke dem. Verktøyet er bygd opp i læringsplattformen GeoGebra og jobber ut i fra vårt eksisterende innhold fra vår digitale matematikk portal.

Vårt geometri verktøy utfordrer og motiverer hver enkelt elev på deres individuelle nivå ved å foreslå oppgaver basert på deres svar. Alle oppgaver kan bli gitt som hjemmelekse og geometri verktøyet auto-retter alle oppgaver. Dette sparer lærerne for tid som de kan bruke på å veilede og hjelpe elevene.

MesterTreneren

Vår intelligente læringsalgoritme portal tilpasser seg elevens nivå. Portalen er et kraftig verktøy. Systemet skaper de beste mulighetene for å skille mellom leksjonene. Det registrerer den enkelte elevens nivå og gir oppgaver som tilsvarer den enkelte elevens ferdigheter, evner og fremgang.
Vår intelligente læringsalgoritmeportal motiverer og oppmuntrer elever fordi den bygger suksess på suksess.

Matematikkportalen er basert på en adaptiv læringsalgoritme som gjør det mulig å skille mellom oppgaver 100% slik at elevene får de riktige utfordringene – og for lærere å bedre imøtekomme alle elever – spesielt de som synes matematikk er vansekelig.