Du kan trene på tall med MatteMesterns talldiktater for 1.-3. klasse. Du finner talldiktatene i biblioteket med pdf-oppgaver.

Formålet med talldiktatene er at elevene skal jobbe med å omgjøre tallenes uttalte lyd til de skrevne tegnene. Til oppgavene følger det med både en grundig veiledning og pdf’er med arkene elevene skal arbeide på.

Av Morten Rasmussen

Du leser høyt – elevene skriver tallene

Formålet med talldiktatene er at elevene skal omgjøre tallenes uttalte lyd til de skrevne tegnene. I 1. klasse arbeider elevene først med tallene fra 1-10. Når elevene kommer til et tall i lærerens fortelling, skal de krysse av det riktige tallet på elevarket. Historien underbygger tallene med illustrasjoner, så det er ikke nødvendig med leseferdigheter ennå. Senere skal elevene selv skrive tallene samtidig med at de hjobberseg lengere opp i tallrekken. Til slutt skal elevene selv skrive ned tallene uten hjelp av illustrasjoner.

Tilpass diktatene og du får lettvint flere til å følge med

I 1. klasse ligger det 11 forskjellige talldiktater. I 2. og 3. klasse er det 7 forskjellige til hvert klassetrinn. Så er dere på vei til å gå tom for diktater, kan det være en god idé å se på de litt høyere klassetrinnene og tilpasse tallene til elevenes nivå. Oppgavene legger vekt på at historien blir introdusert før elevene lytter til diktatet. På denne måten er forståelsen deres på plass og blir ingen hindring for å forstå oppgaven. Den parameteren kan du selv justere, så du differensierer vanskelighetsgraden i oppgavene.

Her finner du andre oppgaver med fokus på språk

Tallenes utforming og lyder er et av flere områder å arbeide med i førskolen. Men MatteMestern gir også muligheten til å jobbe mer målrettet med andre språklige disipliner. I pdf-biblioteket kan du blant annet finne oppgaver som retter seg mot faglige ord og uttrykk. Der ligger det oppgaver med regnehistorier og vi introduserer også elevene til tekstoppgaver med oppgavene som heter Les-Tenk-Regn. Les-Tenk-Regn-oppgavene finner du i lesevennlige versjoner fra 1. – 4. klasse.

Ha en kjempe god fornøyelse med tallene og tekstene!