Til mai går det løs med de skriftlige års- og avgangseksamner i matematikk. en god forberedelse til prøven uten hjelpemidler er å lage prøver på prøven. Det kan Mattemestern hjelpe deg med.

Med Mattemestern får elevene dine flere muligheter for å trene prøvedisiplinert, så det i hvert fall er noe som føles kjent når prøven starter.

Få erfaring med tidspresset

Det er en fordel for elevene å være dyktige til matematikk. Men selv elever som har høy faglighet kommer kort når klokken tikker. Derfor kan det være en god ide å gi elevene erfaring med å arbeide under tidspress.

Det kan du gjøre ved å sette en maksimal tid på de oppgavesett elevene skal arbeide med den siste del av året. Hvis du for eksempel har planlagt å gi elevene en ferdighetstrening med 38 spørsmål kan du innstille tiden, de har til oppgaven, til 45 minutter. Det gjør du ved å klikke på tannhjulet ut for oppgavesettet, når du er i ferd med å tildele innholdet og sende det til elevene.

Tren elevene til prøver uten hjelpemidler

Det kan også gi mening å gi elevene urettferdig kort tid til å løse oppgavene. På den måten blir de tvunget til å prioritere hvilke oppgaver de vil kaste seg over først. Husk å fortelle elevene dine at det er en prioriteringsøvelse og ikke en test av ferdigheter.

Det kan være verdt å bemerke at i øyeblikket elevene åpner oppgavesettet, så starter klokken nedtellingen.

Øv dere med ferdighetsoppgavene

I oppgavesettene på Mattemestern ligger det ferdighetsoppgaver nok til å lage en om uken i et helt skoleår. Hvis dere ikke er kommet i gang med å trene til prøven uten hjelpemidler, er det selvfølgelig enda håp.

Du finner oppgavesettene ved å søke på “ferdighet” i Supersøkeren. 
Ved å velge listevisning kan du få vist søkeresultatet på en … liste. De oppgavestt du tidligere har sendt til elvene dine vil være merket som grå, men du kan godt sende de på nytt.

Elevene kan selv øve på prøver

Øverst på elevenes egen forside skal elvene klikke Trening – og deretter PrøveTreneren i rullegardinen. Heretter kan de søke etter “ferdighet” eller velge å gjøre prøver i noen av de mer spesifikke emner. 
Ferdighetsoppgaver ligger i versjoner med 25 spørsmål til 7.klasse og 50 spørsmål til 8. og 9. klasse.