Vi har nok alle opplevd at elevene ikke alltid får med seg alt det vi underviser. Her får du 3 enkle metoder sammen med flere tips til hvor i MatteMestern du finner verktøy, som kan hjelpe deg når du lager formativ evaluering. 

På MatteMestern er det allerede flere muligheter for å lage formativ evaluering med elevene dine. Mest opplagt er det å følge med på live-statistikken mens elevene jobber med et oppgavesett, hvor du får et overblikk over om elevene løser oppgavene riktig. Du kan også bruke Bokhyllen. Her får du et overblikk over hva elevene dine synes er vanskelig og lett gjennom elevenes vurdering av vanskelighetsgraden. Det kan hjelpe deg til å justere undervisningen din etter elevenes forståelse og nivå. 

Utover dette kan du finne flere verktøy på MatteMestern når du søker på FORMATIV EVALUERING i SuperSøkeren. Verktøyene er en hjelp til deg, når du skal evaluere og justere den delen av undervisningen som ikke foregår på MatteMestern. 

Før du går over i MatteMestern for å bruke din nye kunnskap, er det en god idé å lese videre under. Her får du servert på et sølvfat, 3 enkle metoder til formativ evaluering. Metodene kan du straks begynne å bruke i undervisningen din. 

Formativ evaluering gir bedre resultater 

“Det er kun gjennom en form for evaluering at du kan finne ut om det du har undervist også har blitt lært”. Det sier Dylan William, som er professor emeritus i “Educational Assessment” (Undervisningsevaluering) på University College London. Da han siden 1993 har forsket på formativ evaluering, må det ligge noe i det han sier. Her har han påvist at elever i grupper som jobber med formativ evaluering oppnår bedre resultater. 

Metodene hans har lenge vært i bruk over hele verden for å skape relevant undervisning. Også i Sverige hvor EduLabs svenske redaktør, tidligere mattelærer Maria Svanström Vasquez, gjennom flere år har brukt hans metoder i sin egen undervisning. 

– Elevene mine opplevde at det var lettere å finne meningen med undervisningen, da vi begynte å jobbe målrettet med formativ evaluering, forteller Maria Svanström Vasquez. 

 

3 enkle metoder til formativ evaluering 

Mange av metodene er enkle å fokusere på og implementere. Som tre hovedpunkter nevner Maria Svanström Vasquez: 

 1. At undervisningen er målrettet, så elevene ikke er i tvil om formålet med undervisningen. 
 2. At elevene jevnlig bruker “exit-tickets”, fordi det gir læreren innsikt i elevenes forståelse og nivå
 3. At læreren stiller alternative spørsmål, som i høy grad kan besvares av alle elevene. 

I avsnittene under kan du lese Maria Svanström Vasquez´ forslag til hvorfor og hvordan disse tre punktene kan være med på å forbedre undervisningen. Utover det vil du også kunne lese om hvordan du lett kan bruke MatteMestern til å gjøre formativ evaluering, og lettere treffe der elevene dine er. 

 

1.  Tydelige mål gir bedre læring

Et av elementene i undervisningen som Maria Svanström Vasquez ser som viktige for en vellykket undervisning, er at det ikke er tvil om hva målet med undervisningen er. Sett løpende målene med undervisningen, så det er tydelig for elevene hvor de er på vei hen. 

 • Feedback og feedforward skal hjelpe elevene til å forstå hva de skal gjøre for å nå målene med undervisningen. Det gir en dypere læring. Elevene blir også selv ansvarlig for å vurdere hvor nærme han eller hun er på målet, og hvilken innsats som skal nedlegges for å komme helt i mål. 
 • Lag eventuelt en rask evaluering med fingermarkering underveis i undervisningen om hvor nærme målet elevene føler seg. Det gjør de ved å holde et antall fingre opp i luften som indikator, så du raskt kan danne deg et overblikk. 1 finger, hvis det er veldig vanskelig og fem fingre hvis det er veldig lett.

 

2. Exit-tickets lar elevene sette ord på det de har lært

Maria Svanström Vasquez har benyttet seg av “exit-tickets” for å få et raskt overblikk over hva elevene har fått ut av undervisningen. Elevene skriver f.eks. på en “utgangsbillett” hva de har lært og hva som var vanskelig. Spørsmålene kan ta mange former fra det helt konkrete til det mer overordnede: 

 • Tegn et rektangel med en omkrets på 14 cm 
 • Hva er det viktigste du har lært i denne leksjonen? 
 • Skriv en ting du forstår bedre nå og en ting som fortsatt er vanskelig
 • Forklar begrepet: Likesidet trekant
 • Hva tror du var målet med undervisningen i dag? 
 • Gi minst et eksempel på noe jeg skal forklare igjen. 

 

3. Tenk på løsningsmetoder fremfor riktig svar

-Før man begynner å innføre praksisen, er det viktig at det er et miljø i klassen som elevene er trygge i. Det skal være plass til å feile og svare noe annet enn resten av klassen, forklarer Maria Svanström Vasquez, og tilføyer

-Det er viktig at man som lærer ikke er fokusert på å få det riktige svaret på en oppgave, men i stedet leter etter tanker om og forskjellige metoder til å løse den. Da lærer elevene å finne flere metoder til problemløsning. De får også en forståelse for hverandres tanker og kan være med på å utvikle dem. 

Spørsmål, uten noen klar fasit, som kan brukes til mange forskjellige oppgaver kan se ut som dette: 

 • Hvilke metoder kan man bruke til å løse denne oppgaven? 
 • Gi et forslag på en måte å sette disse tallene på? Og en forklaring på valget ditt! 
 • Hvordan kan man lage regnestykker, som gir svaret 520? 

 

Andre redskaper til formativ evaluering 

På MatteMestern er det bygget redskaper inn i oppgavene og leksjonene, som kan hjelpe deg med å lage en løpende evaluering. Det finnes også andre lette veier til den raske evaluring: 

 • “Two stars and a wish” er en annen måte å gi feedback på. I korte trekk går den ut på å finne to elementer i en besvarelse/leksjon/oppgave, som skal roses, og et element, som kunne være gjort annerledes. Evalueringsmetoden kan brukes av eleven selv i forbindelse med elevens egen innsats. Den kan også brukes i fellesskap i klassen, hvor det f.eks. er en enkelt anonym besvarelse som blir evaluert av alle. Til slutt kan den brukes parvis hvor elevene skal evaluere hverandre.
 • Whiteboards erstatter den gammeldagse tavle og kritt. Med et whiteboard kan elevene raskt vise deres forslag på en besvarelse. Dermed kan du hurtig danne deg et overblikk over klassens forståelse når alle holder deres forslag opp samtidig. Etterfølgende har du også et godt utgangspunkt for å velge noen elever ut, som skal argumentere for deres valg.