Finn, fang og regn for full fres i aktivitetene på MatteMestern. Mangler matematikkundervisningen din litt futt, er det masse av inspirasjon å finne i vår aktivitetsmodul. Her finner du mange aktiviteter som blander matematikk og bevegelse.

Av Morten Rasmussen

Det er viktig at barnehjerner får et puff av oksygen med jevne mellomrom. Med MatteMesterns aktivitetsmodul finner du inspirasjon til korte og lange bevegelsesaktiviteter, som kan hjelpe til med å holde elevene motiverte og våkne igjennom en lang skoledag.

Bevegelse styrker læring

Det er et ønske om at barn skal bevege seg mer og være mer i aktivitet. Utover det å medvirke til å fremme sunnhet hos barn og unge, skal det også understøtte motivasjon og læring i forskjellige fag på skolen. Og det er det god grunn til. Bevegelse styrker nemlig både læringsevnen og motivasjonen hos elevene. I tillegg har fysisk trening også helt klart en effekt på elevenes kognitive evner i matematikk.

Korte avbrekk for avvekslingens skyld

I fanen med innhold finner du aktiviteter øverst. Her kan du velge å tilpasse aktivitetenes tidsrom på en «skyver» øverst på siden, så du kan lete etter korte eller lange aktiviteter.
For 5. – 7. klasse finner du blant annet aktiviteter som tar for seg primtall, multiplikasjon og brøker.
I aktiviteten Gjett et primtall skal læreren sette en Post-it-lapp med et primtall på ryggen til alle elevene sine. Så skal elevene gå rundt hverandre og stille spørsmål om primtallet deres, inntil de kan regne ut hvilket tall de har på ryggen. Aktiviteten kan gå på tid eller inntil den første eleven har gjettet primtallet sitt.
En annen klassiker er Gangetabelltrening med klappelek, hvor elevene i par sier en gangetabell samtidig som de lager en klappelek i ønsket rekkefølge. F.eks. at de klapper i sine egne hender – i hverandre henders – på egne lår – og til slutt på hverandres lår i takt med at de sier gangetabellen som læreren har bestemt. På den måten får de en rytmisk hjelp til å huske gangetabellene.

Lengre aktiviteter går mer i dybden

Hvis du stiller inn varigheten til å være 30 minutter eller lengere, finner du aktiviteter som går mer i dybden av et emne. På denne måten kan de også få gjort den bevegelsen som gjerne skal være en naturlig del av skoledagen.
Det er forskjellige aktiviteter av lengre varighet, som blant annet tar for seg koding, omkrets og areal og regneartene.
I den rolige kategorien, hvor bevegelsene foregår i et sakte tempo, ligger flere av kodingsaktivitetene. Her er det blant annet Kode til kjegle, hvor elevene jobber med begrepene og prosessene i koding, ved å programmere hverandre til å gå en bestemt rute i klasserommet frem til en kjegle.

Veiledninger og materialer til den enkelte aktivitet

Når du åpner den enkelte aktivitet finner du både en beskrivelse, som veileder deg igjennom, og materialene som eventuelt skal brukes til aktiviteten. I tillegg finner du en beskrivelse av andre materialer som skal brukes, sammen med at du får et forslag om hvordan du kan differensiere aktiviteten i forhold til elevenes individuelle nivåer.

God og bevegelsesfull fornøyelse!