Sånn setter du MesterTreneren i gang

Er du i tvil om hvordan du skal bruke det digitale verktøyet i undervisningen og hva det faktisk kan gjøre for deg og elevene dine?

I dette innlegget får du et par konkrete råd til hvordan du supplerer din undervisning med oppgaver fra MesterTreneren til målrettet å understøtte de emner dere arbeider med i klassen.

Vi viser deg også hvordan du sender oppgaver fra MesterTreneren, og hvordan du prøver MesterTreneren via  “ Prøv elevsiden”, som du finner på Lærerværelse.

Møter elevene der de er

En av MesterTrenerens største styrker er at den differensiserer oppgaver og gir den enkelte elev oppgaver som svarer til elevens nivå. I takt med at eleven svarer riktig eller feil, justerer MesterTreneren vanskelighetsgraden. Det betyr at den møter elevene der de er og ikke hvor de faglig burde være.

Når du bruker MesterTreneren vil du hurtig oppleve at dens elementer av gamifikasjon skaper motivasjon hos elevene. Faktisk blir over halvparten av alle MesterTreneren oppgaver besvart utenfor skoletiden.

MesterTreneren gir deg også mulighet for ¨bestemme hvilket emne elevene skal jobbe med. Hvis dere for eksempel jobber med sannsynlighet, kan du styrke elevene dine sin forståelse med oppgaver fra MesterTreneren.

Hvis du samtidig gir elevene dine gode vaner i å trykke på hjelpeknappen når de er i tvil, så vil de også få sett forklaringen på hvordan man løser forskjellige matematiske problemer. Det kan være med å øke dere forståelse for emnet med flere vinkler.

Treffer både felles og individuelle mål

En annen av MesterTrenerens største styrker er at når du kobler Mattemesterns undervisningsforløp med oppgaver fra MesterTreneren, kan du både arbeide med overordnede klassemål og samtidig ha fokus på den enkelte elevs faglige progresjon.

Det kan høres komplisert ut, men det er faktisk ganske lett og raskt å sette opp som ledd i planleggingen din av innhold.

Sånn sender du oppgaver fra MesterTreneren

Når du vil sende oppgaver til elevene dine fra MesterTreneren, skal du gjøre følgende fra MesterTrener siden:

  1. Velg ikonet MesterTreneren
  2. Inntast det antall spørsmål du vil at elevene skal svare på
  3. Velg det emnet som spørsmålene skal komme fra

Sånn setter du MesterTreneren i gang

Deretter går du videre til planleggingen i øverste høyre hjørnet, hvor du kan justere på detaljene som for eksempel tidsrom. Hvis det er andre og mer konkrete emner fra Mattemestern, elevene dine skal jobbe med, så er det også her du kan tilføye flere leksjoner, oppgavesett eller undervisningsopplegg.

Ta en titt på din egen MesterTrener

Før du sender MesterTrener-oppgaver avsted til elevene dine har du mulighet for å se på emnene fra din egen MesterTrener. Der kommer du lett til via linken “Prøv elevsiden” på forsiden av Lærerværelset.

Her skal du klikke på fanen med MesterTreneren og innstille en “slider” på et bestemt klassetrinn. Deretter er du klar til å teste typen av spørsmål i de forskjellige emner. Du skal klikke på emnet for å kunne få spørsmål til et bestemt emnet.

Sånn setter du MesterTreneren i gang

Det kan være en fordel å demonstrere for elevene hva de får ut av å klikke på hjelp-knappen, hvis de er i vanskeligheter. Du kan selvfølgelig arbeide på din egen medaljesamling, så den ikke blekner i til forhold til dine elevers.

Problemregning som forbereder elevene på eksamenEvaluer dine elever med status-prøver