Den avanserte visningen i MesterTreneren gjør det lettvint å gi dine elever de rette oppgavene og se hvor det kan være lurt å sette støtet inn.

Hva er halvparten av 32, spør MesterTreneren en elev i 4. klasse. Alt avhengig av elevens svar, finner MesterTreneren frem et lettere eller vanskeligere spørsmål neste gang eleven får et spørsmål innenfor det samme emne. Når man holder øye med hvordan utviklingen går kan man, ut i fra statistikken, se hvor elevene dine trenger større utfordringer eller mere veiledning.

“Når man holder øye med hvordan utviklingen går kan man, ut i fra statistikken, se hvor elevene dine trenger større utfordringer eller mere veiledning.”

Slik kan elevene selv følge med på hvordan det går

Når elevene har trykket seg inn på MesterTreneren får de opp hvor det lønner seg å trene mer. De tre emnene som ligger øverst i rekkefølgen vil være markert med gule stjerner på en rød bakgrunn. Dette er de emnene hvor MesterTreneren henter oppgaver lengst nede i hierarkiet (lettest nivå på oppgavene som gis). Det kan skyldes at eleven ikke har svart på tilstrekkelig antall spørsmål i det aktuelle emnet. Men det kan også skyldes at dette er emner eleven sliter med og derfor har svart mye feil. Og ettersom MesterTreneren er adaptiv og tilpasser seg den enkelte elev, finner den lettere de riktige oppgavene frem til eleven.

På forsiden i MesterTreneren kan også elev se hvilket level man befinner seg i og hvor mange poeng man har samlet opp.

Slik går du som lærer i dybden på elevstatistikken

Når du er inne på oversikten over din gruppe, kan du velge fanen med MesterTreneren. Først kommer du til et vindu hvor du kan velge tidsperioden du ønsker å se på. Når du har valgt det får du en samlet oversikt over din gruppes bruk av MesterTreneren og de enkelte elevers samlet resultat i prosent. Helt til høyre kan man se hvilket klassetrinn vanskelighetsgraden er satt til for den enkelte elev – og ved å trykke på blyanten har du mulighet til å endre den. Klikker du på et av dine elevers navn kommer du inn og ser hvordan MatteMestern ser ut for eleven. Du har dog muligheten til å grave lengre ned i detaljer ved å trykke på den avanserte visningen, øverst i venstre hjørne.  Deretter kommer du inn på en oversikt over de emnene MatteMestern gir eleven oppgaver i, avhengig av hvilket klassetrinn eleven er innstilt på. Hvert emne er representert med en bjelke som illustrerer vanskelighetsgraden på spørsmålene eleven svarer på. Bildet blir ennå mer detaljert om du holder musen over et emne, hvor det da kommer piler mellom emnene. Pilene viser hvilke emner som er forutsetninger for hverandre og hvordan de er bygget opp.

Slik bruker du forutsetningspilene

Hvis du holder musen over divisjon, vil du se en pil fra gange kommer frem, i tillegg til noen stiplede linjer som går fra  divisjon og til andre emner. Dette betyr at før det er fornuftig å starte med oppgaver i divisjon må elevene kunne gange. De stiplede linjer går til de emnene hvor divisjon er en forutsetning. For noen nye emner er det mange forutsetninger som skal være oppfylt, og andre færre. Innimellom kan det lønne seg å se på forutsetningspilene, for at du kan hjelpe eleven med å velge de emnene de bør jobbe med. Innimellom kan elevene oppleve å bli stående i tre øverste emnene i listen og fortsetter å få de samme type oppgaver. Hvis det skjer kan det være en god idé å be eleven om å løse oppgaver i en av forutsetningene for emnet. Så kan emnet utfolde seg og eleven kan utvikle seg ennå mer.

Har du lyst til å lære ennå mer om MesterTreneren og mulighetene man har, så kontakt oss her for å avtale en webpresentasjon. Du kan også besøke MatteMestern og finne mere om statistikkene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.