Problemregning som forbereder elevene på eksamen

Skriftlig eksamen i matematikk ligger rett rundt hjørnet for mange elever på 10.trinn. På Mattemestern finner du problemregning som er designet til at elevene kan øve seg til eksamen.

Hvert år er det elever som blir overrasket over spørsmål de blir stilt til den årlige avgangsprøven i matematikk med hjelpemidler. Med Mattemesterns nye problemregning har du muligheten for å forberede elvene dine på eksamen.

Problemregning i små biter

Redaksjonen hos Mattemestern har nå lagd 10 siders problemregning. De minner om de oppgaver avgangselevene har møtt fra tidligere år. Vi har blant annet latt oss inspirere av den seneste prøve i matematikk med hjelpemidler fra desember 2018. Her var det blant annet en ny type oppgaver av mer åpen karakter.

Problemregningene er laget så de passer til undervisningen din. Du kan enten anvende dem i små biter spredt ut over ukene opp til avgangsprøven eller selv sammensette en hel “prøve” med fem ark. På den måten har du frihet til å la elevene dine arbeide på de områder hvor du vurderer at behovet er størst. Du finner oppgavene ved å skrive inn “problemregning” i Supersøkeren.

Ha løpene “mini-prøver”

I en av de nye problemregninger på Mattemestern er det cirka underholdning til 30 minutter. Hvis du vil anvende oppgavene til å avholde små prøver, kan det gjøres i løpet av en enkelt undervisningstime. Har du rådighet over en dobbelttime, så kan du etterfølgende gjennomgå oppgavene i klassen. Her vil det også være opplagt å fortelle hvordan oppgaver i eksamen med hjelpemidler blir bedømt. Til det formål kan det være en fordel å se i retteveiledning til tidligere eksamener. Det vil gjøre elevene mer bevisste om hvilke elementer en god besvarelse inneholder.

Finn prøver og retteveiledninger til prøven med hjelpemidler på utdanningsdirektoratets side her.

God fornøyelse og lykke til med eksamensforberedelse!

 

Fem gode grunner til å bruke Mestertreneren i undervisningen dinSånn setter du MesterTreneren i gang