Nysgjerrighet driver den digitale tilgang

Alle matematikklærerne ved Hornslet Skole i Danmark bruker MatteMestern som et digitalt supplement i undervisningen. Anders Bentzen er én av dem, og har samtidig vært med på å øke bruken av det digitale universet blant sine kollegaer.

Av Elisabeth Holst

Hornslet Skole er med sine godt over 800 elever en stor skole. Ca. 30 lærere av de omkring 80 totalt, underviser i matematikk og bruker i dag MatteMestern som et digitalt supplement i deres undervisning. Anders Bentzen er én av dem. Anders brenner for å optimere sin undervisning med de digitale mulighetene man har.

Anders ble utdannet i 2008 og er i dag matematikklærer og matematikk veileder på Hornslet Skole i Syddjurs, Danmark. Dette forteller Anders om sin tilgang til å koble det digitale universet på matematikkundervisningen:

  • Jeg begynte å undervise da MatteMestern var helt nytt. Det har langsomt kommet flere og flere funksjoner på portalen. Jeg er nysgjerrig og har alltid bare prøvd meg frem på portalen. I starten brukte jeg MatteMestern som et fantastisk verktøy til å trene ferdigheter. Deretter ble jeg nysgjerrig på de kompetanser, resultater og statistikker du får i MatteMestern … og senest på aktivitetene som ligger ute. Så jeg er hele tiden selv nysgjerrig på å teste ut det nye. Gjennom min veilederfunksjon har jeg også gitt mine erfaringer videre til mine kollegaer. Ved en god dialog med dem har jeg også funnet ut av hvem som er gode til å bruke portalen, og hvem som kanskje trenger en hjelpende hånd. For det handler om at alle matematikklærere på skolen skal bli gode til å utnytte de digitale hjelpemidlene, så vi kan optimere vår undervisning mest mulig.

“I starten brukte jeg MatteMestern som et fantastisk verktøy til å trene ferdigheter. Deretter ble jeg nysgjerrig på de kompetanser, resultater og statistikker du får i MatteMestern”

Fokus på å lære å bruke MesterTreneren og statistikkmodulene

Felles for matematikklærerne på Hornslet Skole er at de har tatt del i det digitale og sett fordelene ved å koble et digitalt verktøy på undervisningen.

  • De to tingene vi har hatt mest fokus på å lære oss i år er MatteMestern og bruken av statistikkmodulene. MatteMestern synliggjør læringen til elevene og er godt for de elevene som ikke kan forstå seg på læringsmålene. De går fra rød til grønn og ser dermed at de har kommet fremover. Statistikkene er gode til å gi overblikk og veilede. Når jeg bruker MatteMestern til å teste elevene, får jeg et oversiktlig bilde av hvordan klassen som helhet og de enkelte elevene har utviklet seg i løpet av året. Dette kan vi bruke når vi skal tilrettelegge undervisningen for neste skoleår. Her setter vi inn støtet innenfor de 3-4 emnene hvor vi ser at elevene har flest faglige hull.

Om mulighetene for statistikk på elevnivå forteller Anders:

  • Statistikkene med innsats og resultater er veldig gode for de svake elevene, men er også et godt redskap for de dyktige elevene da overblikket er så nyansert. Det kommer tydelig frem at det faktisk er noen områder også et toppkarakter barn også trenger øvning i. Dette er ofte en øyeåpner for både eleven og foreldrene. Så jeg bruker også elevstatistikkene til konferansetimen. Generelt sett er statistikkene gode å ta utgangspunkt i. Når vi analyserer statistikkene er det veldig viktig å ta hensyn til at det sitter levende små mennesker i den andre enden.

“Statistikkene med innsats og resultater er veldig gode for de svake elevene, men er også et godt redskap for de dyktige elevene da overblikket er så nyansert.”

Anders oppsummerer fordelene ved det digitale universet slik:

  • For meg betyr de digitale hjelpemidlene at jeg har samme arbeidsmengde som før. Forskjellen er at jeg nå kan gå mer i dybden på problemstillinger innenfor den enkelte elev. Og det gjør at jeg kan sette enda mer fokus på selve undervisningen og har mer tid til den enkelte elev i timene.