Nyheter

Bruk MatteMestern til fjernundervisning!

For å unngå smitte av korona er avstand og undervisning hjemmefra blitt en del av skolehverdagen, og digital undervisning har dermed blitt et viktig hjelpemiddel i undervisningen. For å kunne følge opp elevene, holde online

Nytt på MatteMestern: MesterTreneren Battle er en morsom og frivillig matematikktrening

MesterTreneren Battle

MesterTreneren Battle på MatteMestern er en morsom og frivillig matematikktrening, hvor elevene konkurrerer mot hverandre på tid i MesterTreneren og opptjener poeng. De som konkurrerer mot hverandre får IKKE de samme spørsmålene i en battle.

Fem fordeler med å bruke MesterTreneren

Det er mange gode grunner til å bruke MesterTreneren i undervisningen din. Vi har samlet de 5 beste, så du får et overblikk over hva du og elevene dine kan forvente.  #1 Oppgaver som tilpasser