Med MesterTreneren-kontrakter kan du sette fart på elevene dine og skape struktur for arbeidet deres i MesterTreneren på MatteMestern. 

Bruker du allerede MesterTreneren i undervisningen din? Da vet du også at veldig mange elever blir ivrige til å løse oppgaver med MesterTrenerens elementer av gamifikasjon, som at den gir stjerner, medaljer og diplomer. Visste du at det også finnes MesterTreneren-kontrakter, som er MatteMesterns svar på en lesekontrakt? 

 

Skap struktur og gode vaner

Det er ingen tvil om at elevene kan vedlikeholde eller øke deres regnehastighet hvis de trener på matematiske problemer regelmessig. Nøyaktig som man kjenner det fra lesekontrakter. Derfor kan du med MesterTreneren-kontrakt være med å gi elevene gode vaner, som daglig kan flytte de faglig. 

Kontraktene er gode å bruke når du samarbeider med den enkelte elev om å sette personlige mål og rekorder, som hun eller han kan jobbe mot. 

MesterTreneren-kontrakter finnes i tre versjoner. En som dekker en uke, en til 14 dager og til sist, en som løper over en hel måned. 

Her kan du laste ned de 3 forskjellige MesterTreneren-kontrakter: 

Fyll ut MesterTreneren-kontraktene sammen med elevene dine, hvor dere velger tre emner som det skal jobbes med. Dere skal også sette et mål for hvor lenge det skal trenes i MesterTreneren per dag. Eleven noterer arbeidsinnsatsen sin for hver dag, som dere kan følge opp underveis i forløpet. Når en kontraktsperiode er utløpt, evaluerer du som lærer om eleven har nådd sine individuelle mål. 

 

Velg de riktige emnene til elevene i MesterTreneren-kontrakten

Når elevene går inn på MesterTreneren, ligger alle emner som de kan jobbe med i alfabetisk rekkefølge. Med unntak av de øverste tre emner, som er markert med gule stjerner og rød bakgrunn. Det er de emnene som MesterTreneren anbefaler den enkelte elev å jobbe med. 

Det kan skyldes at elevene ikke har gjort oppgaver i det pågjeldende emnet. Det kan også være fordi eleven har svart feil på mange av spørsmålene, MesterTreneren har gitt, så den har innstilt til en lavere vanskelighetsgrad. 

Det er en god idé å innføre noen av de øverste emnene i elevens MesterTrener-kontrakt. På den måten vil elevene hele tiden jobbe med å bli bedre i noen av de emner som eleven synes er utfordrende. 

I ovenstående tilfellet anbefaler MesterTreneren eleven å jobbe med mønster, areal og utsagn.  

Følg med på hvordan eleven jobber med oppgavene

Hvis du vil følge med på hvilke oppgaver eleven din har jobbet med i MesterTreneren, kan du få tilgang til dette via MatteMestern. 

1. Velg den bestemte gruppen
2. Klikk på den enkelte elev
3. Trykk på historikk og velg MesterTreneren

Her har du også tilgang til informasjon om når elevene har løst hver oppgave, så du kan få innsyn i om eleven kanskje er litt for rask til å gjette – eller bruker for lang tid til å bli helt sikker på svaret.