Med MatteMestern har du en god mulighet for følge opp elevene dine, selv om de er hjemme. Du kan både gi beskjeder til hele klassen når det gis planlagt innhold, men også individuell skriftlig feedback til hver enkelt elev i oppgavesett de har levert.

LIVE-statistikk

MatteMestern er opplagt å bruke i den vanskelige tiden vi står overfor nå, hvor det skal foregå fjernundervisning. Det er helt sentralt at man via LIVE-statistikken kan følge med på hva elevene gjør hjemme, mens de løser oppgaver. Underviser du ungdomstrinn kan det være at du parallelt med at elevene jobber, kan chatte/maile med de online, hvis de får bruk for hjelp underveis (f.eks. på Skype). Husk også på at når du gjennomgår resultatene deres, så har du mulighet for at gi hver enkelt elev en skriftlig feedback, og instruere dem i hva de skal gå i gang med, rette eller fortsette med.

MesterTreneren

Du kan finne MesterTreneren i toppmenyen på elevsiden

Du kan lage en avtale med elevene om at de skal trene i  f.eks. 20 minutter hver dag på MesterTreneren. Det er alltid fint å holde fast i jevnlig trening. Du kan også velge spesifikke emner i MesterTreneren, og sende det til elevene som en lekse. Muligheten for at gi MesterTreneren-oppgaver finner du på siden med Innhold. På den måten kan du helt automatisk tildele differensierte lekser.

Undervisningsopplegg

Klikk på "Innhold" i toppmenyen > deretter "Søk" > og velg "Undervisningsopplegg"

Det er opplagt å gi Undervisningsopplegg som lekse, da de aller fleste av settene er satt sammen av forklaringsvideoer og tilhørende Oppgavesett. På den måten blir elevene holdt litt mer i hånden på hjemmebanen.