Fem gode grunner til å bruke Mestertreneren i undervisningen din

Det er masse av gode grunner til å bruke MesterTreneren i undervisingen din. Vi har samlet de 5 beste, så du vet, hva du og elevene kan forvente.

#1 Matematikk er lik med moro og lek

Elevene synes det er moro å jobbe i MesterTreneren. Likheten med dataspill, hvor elevene utvikler deres forskjellige avtarer er slående. For elevene er det et miljø de er hjemmevant i, og som de forbinder med moro og lek.

#2 MesterTreneren tilpasser seg elevenes nivå

Oppgavenes vanskelighetsgrad er tilpasset elevenes evner. I takt med at elevene svarer riktig og feil på de forskjellige spørsmål i MesterTreneren tilpasser den nivået til elevene.

På den måten bevarer elevene motivasjonen samtidig med at de blir utfordret. Du kan som lærer også hjelpe til ved å innstille nivået for de elever, du vet møter vanskeligheter i matematikken.

Du kan innstille nivået for den enkelte elev på Mattemesterns lærerværelset. Det gjør du i menyen under Mine grupper ved å velge den gruppen, eleven er en del av. Deretter klikker du på MesterTreneren. Her kan du i ytterste kolonne til høyre sette et nytt utgangspunkt for eleven ved å klikke på blyanten og her endre klassetrinnet.

#3 Kombiner ditt analoge materialet (bokmaterialet ditt/læreboken) med det digitale

Du kan sende spørsmål fra MesterTreneren til elevene dine, så de kan for eksempel arbeide med spørsmål på deres eget nivå innenfor et emnet, du har bestemt. Elevene dine kan med fordel arbeide med et emne i MesterTreneren, mens dere også arbeider med det i læreboken deres.

#4 Dyrk fellesskapet med MesterTrenerens medaljejakt

Du kan ha en medaljejakt i Mestertreneren  undervisningen. Medaljejakten er et fellesprosjekt, hvor klassen i samlet flokk skal samle så mange medaljer som mulig. Aktiviteten skaper fellesskap om MesterTreneren og alle kan delta på lik linje når nivået er satt riktig.

Du finner aktiviteten ved å søke på “Medaljejakt” i aktivietene, som du finner under menypunktet Innhold.

#5 Få overblikket med masse av statistikk

Du kan raskt få et overblikk over elevene dine sine sterke og svake sider i MesterTreneren. Det gjør du ved å klikke på den avanserte visning, når du er inne på en elevs MesterTrener-statistikkside.

Bruk Mattemesterns konferansetime - statistikk til skole-samtalerProblemregning som forbereder elevene på eksamen