Det er mange gode grunner til å bruke MesterTreneren i undervisningen din. Vi har samlet de 5 beste, så du får et overblikk over hva du og elevene dine kan forvente. 

#1 Oppgaver som tilpasser seg elevens nivå 

MesterTreneren er adaptiv, som betyr at den tilpasser seg elevens nivå. I takt med at eleven svarer riktig eller galt på oppgavene i MesterTreneren, vil MesterTreneren gjøre oppgavene vanskeligere eller lettere for elevene. På den måten beholder elevene motivasjonen samtidig som de blir utfordret. 

Du som lærer kan også hjelpe elevene, ved å innstille nivået for de elevene du vet har vanskeligheter med matematikken. Dette gjør du i menyen under “Mine grupper” og velger deretter gruppen eleven er en del av. Klikker du så inn på “MesterTreneren”, kan du i ytterste kolonne til høyre sette nytt utgangspunkt for eleven ved å klikke på blyanten og endre klassetrinnet. 

#2 Behold motivasjonen til elevene til matematikk 

Elevene synes det er morsomt å jobbe i MesterTreneren. Elementene fra dataspill med stjerner og medaljer motiverer elevene til å yte en ekstra innsats i MesterTrenerens univers. Halvparten av alle oppgavene i MesterTreneren blir faktisk løst utenfor skoletiden. Når oppgavene er individuelt tilpasset, vil eleven oppleve å bli møtt på sitt matematiske nivå og kan dermed på egenhånd styrke sine matematiske ferdigheter. 

Føler eleven seg utfordret og trenger hjelp til en oppgave i MesterTreneren, har de alltid mulighet til å bruke “hjelp”-knappen. Her vil de få vist en video av hvordan lignende oppgaver skal løses og dermed få hjelp til å løse oppgaven de stod fast ved. 

#3 Planlegg og bruk innholdet på MesterTreneren målrettet 

Du har som lærer forskjellige muligheter for å planlegge og å bruke innholdet fra MesterTreneren målrettet til elevenes kalender. Du kan for eksempel: 

Det gir flere muligheter til å målrette elevenes adaptive arbeid og supplerer til emnene elevene jobber med i den øvrige undervisningen. 

#4 Styrk fellesskapet med MesterTrenerens medaljejakt 

Du kan ha en medaljejakt i undervisningen med MesterTreneren. Medaljejakten er et fellesprosjekt, hvor klassen i samlet flokk skal samle så mange medaljer som mulig. Aktiviteten skaper fellesskap om MesterTreneren og alle kan delta på lik linje når nivået er satt riktig. 

#5 Få overblikk med mye statistikk 

Med MesterTreneren kan du raskt få et overblikk over elevene dine sine sterke og svake sider. Du finner statistikken ved å velge en elev fra gruppen under fanen for MesterTreneren, og deretter velge “Avansert visning”. I statistikken kan du få et overblikk over elevens nivå innenfor forskjellige matematiske evner og målrette planleggingen til den enkelte elev. 

Se videoguiden : MesterTreneren det adaptive universet, sett fra læreren 

Se videoguiden : MesterTreneren det adaptive universet, sett fra eleven

Prøv Mattemestern i 45 dager!

Har du enda ikke prøvd MesterTreneren, så kan du og hele skolen din få en prøveperiode på 45 dager.

Klikk her og utfyll skjemaet

Så kontakter vi deg raskest mulig og innenfor tre hverdager.