Evaluer elevene dine med status-prøver

Med Mattemesterns status-prøver kan du lett evaluere elevene dine på mellomtrinnet. I Supersøkeren finner du blandede oppgavesett, hvor elevene kommer rundt om de fleste av de emner de har mødt på i løpet av året. Du kan også finne status-prøver til å bestemme emner.

Før skoleårets avslutning og innen du opptaterer elevplanen for elevene dine er det godt å ha evaluert elevene. Derfor har vi gjort et lett for deg å finne elevenes sterke og svake sider med de undervisningsforforløp vi kalles status-prøver.

Forløpet består av 4-5 oppgavesett, som inneholder fra 65-75 spørsmål i alt. De dekker årets emner bredt, og du kan enten gi dem alle på en gang eller bryte dem ned i enkelte oppgavesett og la elevene arbeide med dem litt av gangen.

Du finner dem ved å søke på “status” i Supersøkeren.

Få overblikk over den enkelte elev

Når elevene dine har gjort et statussett kan du lett gå inn og se hva eleven mestrer – og hvilke mener eleven har bruk for å arbeide mer målrettet med. Du kan blant annet gjøre det ved å gå inn på gruppesiden og klikke på fanen med elever. Heretter vil du få vist en oversikt over de emner, eleven har arbeidet med.

Hvis du kun vil se på resultatet fra status-settet kan du med kalenderverktøyet innsnevre tidspunktet. Du kan opprette en gruppe spesifikt til å gjøre status-prøver i løpet av året. På den måten blir det for eksempel lettere å evaluere før og etter et forløp, uten at elevenes andre resultater forstyrrer bildet.

Få overblikk over hele klassen

På gruppesiden kan du også velge å se på hele klassens resultat og få redskaper til å evaluere på din egen undervisning. Når du velger emner på gruppesiden kan du se hvilke områder elevene generelt mestrer eller har vanskeligheter med. Denne informasjonen kan du bruke til å justere på hva dere skal fokusere på i den siste delen av skoleåret.

Status på enkelte emner

Som avrundet på et forløp i undervisningen kan du også finne statussett, som gir informasjon om elevenes nivå i et enkelt emne. De finner du lettest ved å søke på “status” blant oppgavesettene.

Det ligger flere forskjellige sett innenfor hvert emne. Du kan godt sjekke forståelsen hos elevene innen dere går i gang med et nytt emnet. Du kan sjekke statusen deres halvveis gjennom emnet og endelig avslutte med en evaluering, når dere er ferdige. Det gir både deg og elevene mulighet for å justere hvor den største innsatsen skal gjøres.

 

Sånn setter du MesterTreneren i gang