Plukk de lavthengende frukter med MatteMestern. Da vil du spare masse tid du istedenfor kan bruke på de høythengende frukter i din undervisning.

Jeg elsker å høre om hvordan folk underviser i matematikk! Ikke minst hvordan matematikklærerne på forskjellig vis benytter MatteMestern som et nyttig redskap i undervisningen. Det er fascinerende hvor mange anvendelsesmuligheter som oppstår, når man slipper et digitalt læremiddel løs blant kreative og lidenskapelige fagfolk.

Veldig mange matematikklærere benytter portalen til å la elevene trene ferdighetene sine, hvor det adaptive modulet MesterTreneren brukes i stor skala. I Danmark besvares og autorettes, på en almindelig skoledag, ca. 1,5 millioner spørsmål hvor ca. 400.000 spørsmål er i det adaptive modulet. Tiden man sparer på å rette oppgaver, planlegge og administrere er enorm.

Vi opplever også at mange matematikklærere benytter alle våre videoleksjoner til f.eks. omvendt undervisning. Samlet sett så elevene 1,1 millioner videoer i løpet av januar måneden i Danmark.

Det er fascinerende å oppleve hvordan den digitale matematikklærer evner å plukke de lavthengende frukter med MatteMestern for å vende fokuset mot de høythengende frukter i den analoge verden. Vi hører i økt grad om lysten til å bruke tid på morsomme og lærerike aktiviteter i klasserommet, når det er kontroll på de grunnleggende forutsetninger. Og ja, da blir blir det åpenbart bedre for alle parter når de digitale modulene kan vise aktivitet og fremgang.

Når det er sagt, så la meg understreke at den digitale suksess i stor grad avhenger av matematikklærerens intelligente bruk og motet til å koble på sin egen faglighet. Matematikklæreren er den viktigste faglige ressursen for elevene, heldigvis. Og selv om vi er stolte av den store pågangen av MatteMestern, så er paradoksalt nok målsetningen at elevene skal bruke så lite tid som mulig på portalen for å bli best mulig i matematikk.

Kasper Holst Hansen
Stifter og direktør, EduLab – MatteMestern

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.