Date etikk

Vi beskytter dine personlige data

Som ledende leverandør av digital matte for skoler i Danmark, er vi stolte av å leve opp til vårt datatetiske ansvar. Kontinuerlig fokus er på beskyttelse av personopplysninger i vårt digitale matematikkunivers. Alle må kunne føle seg trygge å dele sine personopplysninger med oss, enten du er lærer, elev eller foreldre.

Våre data etiske retningslinjer

 

  • Det er av stor betydning for oss at all data og bruk av data må tjene formålet med å gjøre barn bedre til matte.

  • Under ingen omstendigheter selger eller leverer vi personopplysninger til tredjepart.

  • Vi deler bare data med våre interessenter i den grad det er relevant og trygt.

  • Vi samarbeider med en verden av forskning og vitenskap, men alle delte data er anonymisert. Videre må alle forskere og vitenskapsmenn signere en taushetserklæring.

  • Vi gir data gjennomsiktighet – vi er åpne for hvordan vi behandler data, hvor lenge vi tar vare på det og hvem som har tilgang til det. Videre informerer vi våre brukere om deres muligheter og rettigheter når det gjelder deres data.

  • Ingen under 21 år som besøker våre nettsteder vil bli utsatt for vår reklame.

  • Dine data er trygge hos oss – vi behandler dine data med stor forsiktighet og sikrer at du trygt kan navigere rundt på våre nettsider.

  • Vi har dataavtaler og databehandler avtaler på plass – for å beskytte dataene dine så godt som mulig.

Våre data etiske retningslinjer

 

  • Vår digitale portal er annonsefri – vi annonserer ikke våre egne eller produkter fra andre. Når det er relevant, informerer vi lærerne om våre nye produkter og initiativer via portalenes digitale nyhetskanal.

  • Vi bruker ikke SoMe plugins på vår digitale portal – dette for å sikre at sosiale medier ikke har tilgang til data lagret på vår portal.

Forbereder GDPR-samsvar

I 2016 ble det innført en ny forskrift for behandling av personopplysninger i form av GDPR (General Data Protection Regulation). Den nye forskriften trådte i kraft den 25. mai 2018.

Kort sagt, målet med GDPR er å skape stabilitet i hele EU i den måten personopplysninger behandles på. Videre vil GDPR høyne forpliktelsene til databehandlere og dataprosessorer.

GDPR gjelder en persons rett til å få tilgang til, oppnå eller fjerne egne data. Da de fleste av våre data tilhører barn som av natur er mindre kritisk i den digitale verden, er vårt ansvar som dataprosessor enda større. Vi tar vårt ansvar for å beskytte deres online oppførsel og rettigheter veldig alvorlig.

Du kan lese mer om GDPR ved å klikke her.

Vi er medlem av den politisk uavhengige ThinkDoTank DataEthics som jobber for å markedsføre dataetiske produkter og tjenester. De støtter opprettelsen og utvekslingen av kunnskap om en bærekraftig og datetisk fremtid med individuell brukerkontroll i sentrum.

Du kan lese mer om DataEthics ved å klikke her.