Mattemesterns konferansetime-statistikk hjelper deg med å bevare det store overblikk over elvene dine sine faglige utfordringer og sterke sider.

Når du bruker statistikken kan du lett forberede deg til de forskjellige elev-samtaler i løpet av skoleåret. Samtidig kan du bruke statistikken som et sterkt verktøy til å evaluere elevene dine, som hjelper deg med å formidle dette videre til foreldre og elever.

Et sterkt verktøy til elev-samtaler

På forsiden av Mattemestern sitt Lærerværelset finner du i menyen innsikt snarveien til Konferansetime-statistikk. I statistikken kan du blant annet se:

Ved å klikke på de forskjellige emner er det mulig å gå enda mer i dybden og granske de underemner, eleven har arbeidet med.

Ta notater direkte på Mattemestern
Nederst på siden med analysen for den enkelte elev er det to notatfelter. Et, hvor du blant annet kan skrive om elevenes deltakelse timene, notere elevenes sosiale egenskaper, og hva som ellers måtte være relevant å snakke om til elevsamtalen. Og et notatfelt hvor du under samtalen kan skrive notater om den oppfølgingen dere avtaler. På den måte kan du samle alle notatene dine om eleven et sted. Det gjør det lett å finne det frem og bruke det neste gang det er tid til en elev-samtale.

Lag analyser i løpet av året, og følg elevenes utvikling

Konferansetime-analysen  er ikke bare beregnet til elevsamtale. Du kan også lage og printe en analyse for eksempel en gang i kvartalet, så det blir overskuelig å følge den enkelte elevs utvikling i emner i Mattemestern i løpet av skoleåret. Vi har gjort det så lett å følge med i elevenes faglige utvikling at vi med god samvittighet kan si:

God fornøyelse med analysearbeidet!