For å unngå smitte av korona er avstand og undervisning hjemmefra blitt en del av skolehverdagen, og digital undervisning har dermed blitt et viktig hjelpemiddel i undervisningen. For å kunne følge opp elevene, holde online undervisningstimer og å gi lekser, er MatteMestern en optimal ressurs. Det gir deg et verktøy til å organisere undervisning din uten å være fysisk til stede, så du og elevene dine kan jobbe videre med kompetansemålene for dette skoleåret. 

Bruk MatteMestern til å gi elevene dine fjernundervisning med relevant og faglig innhold. Som lærer får du kontroll over undervisningen uten å være fysisk til stede og dine elever kan lære uforstyrret videre.

Du kan sende ut ferdiglagde undervisningsopplegg eller sette sammen ditt eget undervisningsopplegg med videoleksjoner og oppgavesett. Deretter kan du følge med på elevstatistikkene og se hva og hvor mye elevene har gjort. Elevene kan på den måten jobbe konstruktivt med enten nye oppgaver eller repetisjoner selv om de forblir hjemme.

Om skolen din ønsker en gjennomgang av programmet eller få en veiledning i hvordan man kan bruke MatteMestern som fjernundervisning, så holder vi gjerne en webpresentasjon. Det foregår som en skype-samtale der flere lærere kan delta fra hver sin data/pc.

Ta kontakt med vår salgsavdeling salg@mattemestern.no eller vår markedskonsulent.

Få en 45 dagers prøveperiode!

Ønsker du en prøveperiode på MatteMestern.no? Fyll ut formularet her for å få en prøveperiode eller les mer om MatteMestern