Bruk MatteMestern til fjernundervisning!

For å unngå smitte av korona er avstand og undervisning hjemmefra blitt en del av skolehverdagen, og digital undervisning har dermed blitt et viktig hjelpemiddel i undervisningen. For å kunne følge opp elevene, holde online undervisningstimer og å gi lekser, er MatteMestern en optimal ressurs. Det gir deg et verktøy til å organisere undervisning din […]