MesterTreneren Battle

Nytt på MatteMestern: MesterTreneren Battle er en morsom og frivillig matematikktrening

MesterTreneren Battle på MatteMestern er en morsom og frivillig matematikktrening, hvor elevene konkurrerer mot hverandre på tid i MesterTreneren og opptjener poeng. De som konkurrerer mot hverandre får IKKE de samme spørsmålene i en battle. Spørsmålene er tilpasset elevens eget nivå, som de kjenner det fra MatteMestern.  I en MesterTreneren Battle får elevene blandede spørsmål […]