Derfor skal du bruke MesterTreneren i undervisningen din

Er du i tvil om hvordan du kan bruke det digitale verktøyet i undervisningen og hva det faktisk kan gjøre for deg og elevene dine? I dette innlegget får du et par konkrete råd til hvordan du supplerer undervisningen din med oppgaver fra MesterTreneren for å målrettet understøtte emnene dere arbeider med i klassen. Vi viser […]

Fem fordeler med å bruke MesterTreneren

Det er mange gode grunner til å bruke MesterTreneren i undervisningen din. Vi har samlet de 5 beste, så du får et overblikk over hva du og elevene dine kan forvente.  #1 Oppgaver som tilpasser seg elevens nivå  MesterTreneren er adaptiv, som betyr at den tilpasser seg elevens nivå. I takt med at eleven svarer […]

Bruk Mattemesterns konferansetime – statistikk til skole-samtaler

Mattemesterns konferansetime-statistikk hjelper deg med å bevare det store overblikk over elvene dine sine faglige utfordringer og sterke sider. Når du bruker statistikken kan du lett forberede deg til de forskjellige elev-samtaler i løpet av skoleåret. Samtidig kan du bruke statistikken som et sterkt verktøy til å evaluere elevene dine, som hjelper deg med å […]

Tren elevene til prøver uten hjelpemidler

Til mai går det løs med de skriftlige års- og avgangseksamner i matematikk. en god forberedelse til prøven uten hjelpemidler er å lage prøver på prøven. Det kan Mattemestern hjelpe deg med. Med Mattemestern får elevene dine flere muligheter for å trene prøvedisiplinert, så det i hvert fall er noe som føles kjent når prøven […]