fbpx

Hvad er MatematikLøft?

MatematikLøft er målrettede forløb, der niveaudeler undervisningen, så alle kommer med. Træningen tager udgangspunkt i, hvor eleverne fagligt er og ikke dér, hvor de burde være.

Vi er eksperter i at skræddersy undervisningsforløb i tæt samarbejde med skolens ledelse og lærere. På den måde sikrer vi, at vi kommer i mål med at løfte elevernes faglige niveau, samtidig med at vi giver konkrete og brugbare input til lærernes fremtidige undervisning.

Det bedste af det hele er, at det virker!

MatematikLøft på Magleblikskolen
Fotograf Jan F. Stephan

 Vi er stolte af at kunne sende hele 9. årgang videre med et bestået standpunkt i matematik.

Martin Frank Nielsen, skoleleder på Arenaskolen i Greve
efter et MatematikLøft, der fik årgangens gennemsnit til at stige fra 2,5 til 5,7.

Resultater af MatematikLøft

Styrket faglighed

86 %

af skolepuljeskolerne, der benyttede MatematikLøft i 2017/2018, opnåede målsætningen for matematik

Motivationsboost

84 %

af eleverne, der deltog i et MatematikLøft i 2017/2018 følte sig meget eller rigtig meget succesfulde i matematik efter endt forløb. 

Forbedret testresultater

20 %

bedre resultater opnåede 400 elever fra Halsnæs Kommune i en efter-test i forhold til resultatet fra før et løft med individuelle læringsforløb.  

Hvad siger elever og en skoleleder
om MatematikLøft?

Det siger eleverne…

“Jeg har fået en rigtig stor hjælp ved MatematikFessor-holdet.”
Monice 9.y., Borgerskolen i Taastrup

“Matematiktrænerne lærer fra sig på en helt anden måde, end de gør
i en rigtig matematiktime.”
Niklas, 9.y, Borgerskolen i Taastrup

Det siger skolelederen…

“Det er tydeligt at se på lærerne, at de får energi af det (…)
De får nye handlemuligheder, nye redskaber, nye
vinkler på undervisningsdifferentiering.”

Lone Kabel Berthelsen, pædagogisk leder, Borgerskolen i Taastrup

De 3 dele af et skræddersyet MatematikLøft

Alle forløb sammensættes i tæt dialog med skolens ledelse og lærere. 

Digitale læringsforløb

Vi sammensætter individuelle digitale læringsforløb til eleverne og giver lærerne rapport med overblik over elevernes indsats.

Vejledning til fremtidig brug

EduLabs eksperter vejleder ledelse og lærere i udformning af MatematikLøft. På den måde bliver de nye metoder en integreret del af skolens hverdag fremadrettet.

Ekstra undervisere

Få ekstra ressourcer i undervisningen i form af matematiktrænere, der gør en målrettet indsats for at løfte de fagligt mest udfordrede elever.

Det skriver medierne om MatematikLøft

 Den største forskel var, at her var der virkelig tid til at få forklaret tingene.

Hiba Saleh, elev i 9. kl. på Arenaskolen i Greve om forskellen på almindelig undervisning og MatematikLøft-undervisning.
Læs hele interviewet, hvor hun fortæller om at rykke sig fra uegnet til egnet til gymnasiet efter et MatematikLøft-forløb, juli 2018

 

  Det bedste ved forløbet har været at mærke den glæde, som eleverne har fået ved faget. Deres motivation er steget markant.

Anne Vibeke Hilmer, skoleleder på Århus Privatskole, juni 2018
Læs hele artiklen på side 12 Matematikboost fik eleverne til at rykke

 

  Det handler om at få nye øjne på det, som vi gør hver dag. Vi kan alle lære nyt. Eleverne lærer mere matematik, lærerne lærer nye læringsformer, og ledelsen lærer at være modige nok til at støtte op om hele processen.

Stefan Mørk Bendtsen, faglig udskolingsleder på Arresø Skole, september 2018
Læs hele artiklen på side 14 Matematikløft skal sikre elever højere karakterer

 Det gode ved at koble MatematikFessor på er, at eleverne træner lige netop det, de har behov for. Det er rart for dem – og for os som lærere – at opleve, at der er synlige fremskridt i det.

Jim Karlstrøm Jensen, Matematikvejleder og lærer på Hundested Skole, november 2017
Læs hele artiklen på side 27 “Fessor” gør matematikken lidt mere spændende

 

 Samarbejdet omkring børnene bliver stærkere, når der er flere kræfter, der byder ind fra forskellige vinkler.

Rikke Rubek, konstitueret skoleleder på Brøndby Strand Skole, august 2018
Læs hele artiklen Bootcamp blev en stor succes

 

 Så lige nu er det en superglad skoleleder, der bare venter på, at pengene kommer til udbetaling. Og du kan godt begynde at tælle dem (Merete Riisager). For til næste år har vi tænkt os at gøre det hele en gang til.

Martin Frank Nielsen, skoleleder på Arenaskolen, juni 2018
Udtalt da det stod klart, at elevernes faglige resultater efter et matematikløft udløste 1,3 mio. fra skolepuljen. Læs hele artiklen Præmiepulje-skoler har deres karakterer klar: Skole har allerede armene i vejret

MatematikLøft – en fornuftig investering

  • Den digitale læringsform giver eleverne succesoplevelser, fordi undervisningen møder dem på deres individuelle faglige niveau.
  • Den motiverende tilgang giver børn og unge lyst til at fortsætte indsatsen for at blive bedre.
  • Samarbejde mellem skolens lærere, ledelse og EduLab bidrager til, at de nye metoder bliver en del af skolens fremtidige praksis.
  • Erfaringen øger brugen af MatematikFessor, der gør det sjovere for eleverne og frigiver tid til lærernes egen undervisning.

Du er velkommen til at henvende dig direkte til vores markedskonsulenter.

Vil du høre mere?

Udfyld formularen herunder. Så kontakter vi dig
hurtigst muligt og senest indenfor tre hverdage.