MatematikLøft

Fagligt løft, vejledning, sparring og udvikling af undervisning

Målet med MatematikLøft er at styrke elevernes læring og løfte deres faglige niveau.

Det gør vi i et tæt samarbejde med jer, via deltagelse i pædagogisk praksis, hvor vi hjælper med at tilrettelægge undervisning, der skaber faglig progression hos eleverne.

Skræddersyede forløb

Vi er eksperter i at skræddersy målrettede matematikfaglige forløb i tæt samarbejde med skolens ledelse og lærere. I kan få sparring og hjælp til udvikling af undervisning med udgangspunkt i jeres behov og udfordringer.

Vores MatematikLøft tager afsæt i en nærværende tilgang og motiverende undervisningsforløb, der giver børn og unge lyst til at fortsætte indsatsen for at blive bedre. Dermed arbejder vi hen imod at løfte deres faglige niveau.

Vi arbejder også hen imod, at samarbejdet med os giver lærerne ny inspiration og nye metoder til at tilrettelægge, udvikle og forandre undervisning, der tilgodeser og understøtter god læring.

Og skaber resultater, naturligvis.

Kan du genkende én af disse udfordringer?

Hvis du kan genkende blot én af disse udfordringer, så kan vi hjælpe med at finde en god løsning.

Målrettede indsatser

Et MatematikLøft kan se ud på mange måder og sammensættes efter behov, så I får en målrettet indsats, der giver jer mest mulig værdi.

Det kan eksempelvis bestå af undervisningsforløb, som kombineres med digitale læringsforløb og holdopdelt undervisning. Disse undervisningsforløb foregår i klasseværelset og som en didaktiseret ændring af pædagogisk praksis.

MatematikLøft kan også bestå af sparring, supervision og vejledning. Her vil vi tage udgangspunkt i lærernes individuelle behov og i sidste ende stræbe efter at styrke skolens matematikfaglige udvikling og profil.

ikoner_matematikfessor

UNDERVISNINGS-FORLØB

I samarbejde med matematiklæreren skræddersyr vi undervisningsforløb af kortere eller længere varighed, der styrker og træner elevernes færdigheder og matematiske kompetencer. Forløbet inkluderer løbende sparring med matematiklærere og/eller -vejledere.

ikoner_matematikfessor

UNDERVISNINGSFORLØB

I samarbejde med matematiklæreren skræddersyr vi undervisningsforløb af kortere eller længere varighed, der styrker og træner elevernes færdigheder og matematiske kompetencer. Forløbet inkluderer løbende sparring med matematiklærere og/eller -vejledere.

matematikloeft

HOLDOPDELT UNDERVISNING

MatematikTrænere kan være de ekstra hænder, der gør det muligt at dele eleverne ud på mindre hold, som kan være baseret på forskellige holddelingsprincipper. Undervisningen kan dermed lettere differentieres, så der tages hensyn til den enkelte elev.

matematikloeft_resultater-21

FAGLIGT BOOST

Indsats der inkluderer ekstra faglig støtte ved hjælp af MatematikTrænere. Det kan eksempelvis være som prøveforberedende træning eller øget implementering af digitale værktøjer i undervisningen såsom GGB, Excel eller CAS.

matematikloeft

DIGITALE LÆRINGSFORLØB

Implementering af digitale læringsforløb, gennem brug af vores digitale læremiddel MatematikFessor.dk. Forløbene hjælper læreren med at få et samlet overblik over elevernes faglige styrker og svagheder med henblik på at løfte elevernes faglige niveau.

matematikloeft

FAGLIG VEJLEDNING OG SPARRING

Gennem nysgerrig og åben dialog med vores matematikfaglige projektleder kan matematiklærere og -vejledere få faglig sparring og vejledning til, hvordan de får bedre greb om deres daglige udfordringer.

MATEMATISKE FAGDAGE

Få faciliteret fagdage eller -møder med henblik på at igangsætte og implementere nye tiltag, der tager udgangspunkt i skolens behov. De kan fx handle om, hvordan lærerne sætter de matematiske kompetencer i spil.

Det siger elever og en skoleleder om MatematikLøft

Afspil video
“Jeg har aldrig været så glad for noget. Seriøst. Jeg har fået stor hjælp fra MatematikFessor-holdet.”
MONICE
Elev i 9.y, Borgerskolen i Taastrup
Afspil video
“Det er tydeligt at se på lærerne, at de får energi af det (…) De får nye handlemuligheder, nye redskaber, nye vinkler på undervisningsdifferentiering.”
Lone Kabel Berthelsen
Pædagogisk leder, Borgerskolen i Taastrup

Teamet bag MatematikLøft

BETTINA MOAN

Matematikfaglig projektleder

Alle indsatser i EduLabs MatematikLøft tilrettelægges, koordineres og udføres i samarbejde med Bettina Moan – EduLabs matematikfaglige projektleder.

Bettina blev uddannet folkeskolelærer i matematik og idræt tilbage i 1997 og har mere end 20 års erfaring med at undervise alle klassetrin i matematik. Derudover har hun en supplerende diplomuddannelse som matematikvejleder.

Bettina går meget op i at skabe gode relationer til eleverne ved at være nærværende og hun har en oprigtig interesse i at forstå, hvordan de tænker matematik.

Netop Bettinas stærke kompetencer til at nå børnene og få indsigt i deres tankemønstre, hjælper hende til at udvikle på den viden, de allerede har og dermed skabe faglig progression.

Derudover er det vigtigt for hende at skabe et rum for god læring. Hun gør sig umage for at tilrettelægge en undervisning, eleverne oplever som vedkommende, og som tilgodeser deres forskellige måder at lære på.

MATEMATIKTRÆNERE

En MatematikTræner er typisk et ungt menneske, der brænder for matematik, og som har taget et sabbatår mellem to uddannelser.

I undervisningen indgår der ofte MatematikTrænere, som er med til at tilrettelægge og gennemføre undervisningen i tæt samarbejde med vores matematikfaglige projektleder. MatematikTrænerne er fagligt kompetente og kan også fungere som ekstra “hænder” i den daglige undervisning.

I rekrutteringen sikrer vi os, at de både er stærkt fagligt funderet og besidder gode relationskompetencer. Vi klæder dem på til at kunne varetage en undervisning, der tilgodeser børn og unges forskellige måder at lære på.

Resultater af MatematikLøft

matematikloeft_resultater

Styrket faglighed

86% af skolepuljeskolerne, der benyttede MatematikLøft i 2017/2018, opnåede målsætningen for matematik.

matematikloeft_resultater

Motivationsboots

84% af eleverne, der deltog i et MatematikLøft i 2017/2018 følte sig meget eller rigtig meget succesfulde i matematik efter endt forløb.

matematikloeft_resultater-21

Forbedret testresultater

20% bedre resultater opnåede 400 elever fra Halsnæs Kommune i en efter-test i forhold til resultatet fra før et løft med individuelle læringsforløb.

Vil du høre mere?

Er du blevet nysgerrig efter at høre mere om MatematikLøft, kan du booke en uforpligtende samtale med vores matematikfaglige projektleder, Bettina. 

Hun vil tale med dig om jeres behov og udfordringer og spore sig ind på, hvordan I sammen kan skabe succesoplevelser og fremgang i matematik på din skole.

BETTINA MOAN

Matematikfaglig projektleder

Udfyld formularen
Du kan også udfylde formularen med kontaktoplysninger og jeres specifikke behov og udfordringer. Så kontakter vi dig hurtigst muligt og senest indenfor tre hverdage.