Page 5

fessornytapril

FESSORNYT også kommer til at lære den. Des-uden møder jeg mange, der – som jeg – lige tager en del af sangen, når vi skal huske, om v kommer før x. Ambitionen med vores matematiske musik er derfor enkel: At børn får en sjov og nærværende måde at træne tabellerne fra 1 til 10 på. For sang kan bare noget andet end gentagel-se af en remse. Det skaber et rytmisk og ørehængende alternativ, som jeg har oplevet, at mange børn finder glæde ved. Læg dertil, at de kan træne på egen hånd, mens de får en musikalsk oplevelse. For sangene varierer i type, rytme og udtryk. ”Ambitionen med vores mate-matiske musik er enkel: At børn får en sjov og nærvæ-rende måde at træne tabel- lerne fra 1 til 10 på.” Når en cirkel sluttes, kan en ny begynde For mig personligt har det sidste år sluttet en cirkel, som jeg egentlig ikke havde forventet ville ske. For jeg var i tidernes morgen så glad for musik, at jeg var ved at søge ind på musikkonservatoriet. Jeg ville gerne have musik i mit daglige virke. I dag kan jeg se, at det formentlig ikke var blevet en stor succes, og i det lys er det nok meget godt, at Thomas står for det musikalske islæt. Og min stille påstand er, at dit barn vil få lettere ved tabellerne. Og hvad angår mine egne cirkler, så kan en ny begynde – og mon ikke den har med matematik at gøre? 5


fessornytapril
To see the actual publication please follow the link above