Page 23

fessornytapril

FESSORNYT løser opgaver i det digitale univers på lige netop det niveau, han eller hun er, og alle gør fremskridt relativt til sig selv. Eleverne er rigtig gode til at holde fokus på at regne opgaver og træne. Siden vi gik over til at lade eleverne arbejde digitalt, er deres generelle regnefærdigheder steget markant. Det er ellers noget, der har haltet. Det giver mindre stress at arbejde på den her måde. Det digitale univers kommer rundt om årets pensum Men hvordan kan man undvære ma-tematikbogen, når pensum for året skal overholdes? Det er ifølge Louise Mejlholm ikke noget problem. – Vi skal naturligvis sørge for, at ele-verne lærer pensum for året. Men i takt med at vi som lærere har fået bedre og bedre indsigt i den digi-tale portals muligheder, faciliteter og værktøjer, var det oplagt at bru-ge MatematikFessors årsplan som rammen for årets undervisning. Den kommer rundt om alle emner. Og der er masser af spørgsmål og opgaver på alle niveauer. Eleverne er især glade for portalens mange videoer, hvor ”Fessor” tegner og forklarer, siger Louise. Selvkørende elever frigiver tid Både Rico og Louise oplever, at det digitale univers gør de fleste børn selvkørende. Systemet retter opgaver automatisk, giver feedback til elever-ne, og lærerne kan trække evaluerin-ger direkte. Det sparer tid og giver et hurtigt overblik over, hvad den enkel-te elev kan og gør af fremskridt. – Som lærer får jeg frigivet ressour-cer i timerne, så jeg når ud til alle flere gange – især til dem, der har svært ved det. Jeg føler, jeg kan favne meget mere. Det giver mindre stress at arbejde på den her måde. Både elever og lærere vinder ved det, siger Rico. 23 Se og hør interviewet med Karoline og Mikkel fra 7.B


fessornytapril
To see the actual publication please follow the link above