Page 16

fessornytapril

ADDITION - PLUS I FORKLÆDNING ... ! Hvad dækker addition over? Addition er den matematiske beteg-nelse for, at man lægger sammen – i daglig tale kaldet plus. Børnene mø-der det som den naturlige fortsættel-se af at lære at tælle – typisk i form af ”plusstykker”. Resultatet af addition kalder man for en sum eller summen. I det viste regnestykke er 7 derfor summen af 4 og 3. I daglig tale kan man kalde summen for ”i alt”. Hvorfor er det vigtigt? Addition (plus) er én af de fire grund-læggende regnearter: 1. Addition (plus) 2. Subtraktion (minus) 3. Multiplikation (gange) 4. Division (dele) De fire regnearter bruges i en stor del af den matematik, dit barn vil møde efter indskolingen (fx reduk- FESSORNYT tion, brøker, ligninger). Derfor er det vigtigt, at dit barn får styr på de fire regnearter – herunder addition – i løbet af de første tre skoleår. Træ-ning er nøgleordet – din support er ingrediensen! Hvornår introduceres udsagn typisk i skolen? Addition introduceres allerede i 0. klasse. I 1. klasse vil matematiklære-ren typisk præsentere børnene for én eller flere algoritmer (metoder) til at beregne plusstykker. Plusstykkerne vil relativt hurtigt be-væge sig op i talområdet fra 50 til 100, og i løbet af 2. klasse kommer det til at omfatte talområdet op til 1.000. Derudover benyttes addition inden for faglig læsning, fx ved reg-ning med penge. Addition spiller også en central rolle i introduktionen til multiplikation (gange). Månedens matematiske begreb 16


fessornytapril
To see the actual publication please follow the link above