Page 14

fessornytapril

For piger er IT et middel på vej til målet Samtidig er piger ofte stærkt visuelle og har behov for andre sammenhæn-ge, når de skal bruge IT. For dem er teknologien et middel til at nå et mål. For overhovedet at få interesse i dimsen, der baner vejen for deres mål, skal det bevise sit værd – så at sige. Teknologi for teknologiens skyld interesserer meget sjældent pigerne. Der skal være et tilknytningsforhold til det, de laver – gerne med sociale komponenter og mulig-heden for at blive set og Piger og kvinder når sjæl-dent spejlet som individ. Og netop her har vores IT-undervisning fejlet grelt. Vi har ikke anset IT som noget, der har interpersonelt formål før i slutfasen. Med andre ord: Måske er produktet beregnet til, at folk kan kommunikere, mødes og være i kontakt med hinan-den, at føle sig tilrette i IT og fravælger derfor uddan-nelser men processen er ofte domine-ret af individer frem for grupper. Piger følger piger, og når der først mangler piger – ja, så giver det sig selv, hvad resultatet er. De mange mandlige IT-lærere kom-munikerer ikke med pigerne, for de befinder sig ofte i en helt anden ver-den. Så føler pigerne sig dumme, FESSORNYT overhørte og påtager sig skylden for ikke at være som deres mandlige medstuderende/kollegaer. Mangeårig samfundsbaseret maskulin tilgang … Det kræver i høj grad sin kvinde at fravige de urinstinkter, hun drives af. De, der formår det, ender ofte i en situation, hvor de anses for ”ukvinde-lige/ ikke feminine”. Hun omgås store grupper af mænd, hvis tilgange til verden er baseret på deres behov og læringskompetencer. Det får ofte piger til at forsøge at tilpasse sig endnu mere ved at forsøge at blive mere drenget. Så viser hun næste generation af piger, at det at være hunkøn og IT bare ikke og job. mixer, og den evindelige cyklus går i gang igen. I dag er vi endt i en situation, hvor hovedparten af alle inden for tekno-logi er mænd. Piger og kvinder når sjældent at føle sig tilrette i IT og fravælger derfor uddannelser og job inden for IT. På den måde er vi ude i en situation, hvor hele vores sam-funds infrastruktur er baseret på en maskulin tilgang. På trods af at kvin-der udgør 50 % af verdens befolk-ning. 14


fessornytapril
To see the actual publication please follow the link above