Page 13

fessornytapril

FESSORNYT Et argument, som jeg har mødt man-ge gange, når jeg tillader mig at fore-slå kønsdifferentieret teknologiundervisning, er: Hvorfor skal pigerne have særbehandling? Men det skal de heller ikke. De skal anerken-des præcis dér, hvor de er stærkest – hvor de har det bedst, og hvor deres læringskompetencer befinder sig. Piger lærer ganske enkelt på en an-den måde end drenge. Det kan sko-lerne tale med om – specielt i de små klasser. Piger udvikler hurtigere ev-nen til at se årsag og sammenhæng. Manglende forståelse og accept skader dem enormt. Hvor drenge har en ’trial and error’ tilgang til verden – prøv, fejl, gentag gang på gang – er pigerne mere tilbøjelige til at undgå det, de ikke kan forstå eller gennemskue meningen med. Piger skal forsikres, spejles, lære at fejle trygt og lære, at mang-lende forståelse fra starten IKKE er det samme som, at man skal undlade at forsøge. At fejle er ikke det sam-me som, at man er forkert. At mangle viden er ikke det samme som, at man er uvidende. Hvis du tænker, at det er da almindelig sund fornuft, så tænker du ikke som en pige. Hør interviewet med Eva Fog på TV2, hvor hun fortæller, hvordan det bliver sjovt for piger at lære teknik og IT Piger undgår IT og teknolo-gi, de ikke forstår eller ser meningen med. De er ofte stærkt visuelle og har be-hov for andre sammenhæn-ge, når de skal bruge IT. 13


fessornytapril
To see the actual publication please follow the link above