Page 12

fessornytapril

Piger og drenge har forskellig tilgang til IT og teknik Lad mig starte med et surt opstød: Nej, teknologi er IKKE drengelegetøj! Det havde jeg brug for at få ud, før jeg kan fortsætte. Egentlig burde det slet ikke være nødvendigt at sige. Desværre er det min erfaring, at vi – på trods af gode inten-tioner om ligeberettigelse mellem kønnene – fortsæt-ter med at se IT som dren-genes domæne. Vi har lullet os ind i en tilstand, hvor IT appel-lerer mest til drenge og mænd. Misforståelsen er ganske udbredt – og ikke uforståelig. Medi-er, producenter og reklamebureauer har de sidste 30 år markedsført tek-nik og IT til det mandlige køn. Oftest fordi de, der stod for det, var mænd, og de brugere man så, var hankøn. Så det er nemt at gennemskue, hvor misforståelsen kommer fra. Vi har lullet os ind i en tilstand, hvor IT ap-pellerer mest til drenge og mænd. Før 80’erne indtog imidlertid kvinder en fremtrædende plads inden for de teknologiske fremskridt. Det første teoretiske computerprogram blev op-fundet af en kvinde. De første hard-core kodere var kvinder. FESSORNYT Men nu står vi i en situation, hvor piger i 30 år har oplevet, at deres brødre fik computeren, Nintendo’en, Playstation’en osv., for det var bare naturligt. Pigerne reagerede ikke på teknikken som drengene, og det har vi tolket som manglende interesse. Vi har ret hur-tigt droppet at få pigerne med. Det har medført, at pigerne har trukket sig endnu længere tilbage fra teknik. Det er en dum cyklus, som bliver ved og ved og ved. Piger lærer på en anden måde end drenge Hvorfor er det aldrig kommet på tale, at der måske er noget galt med den måde, vi forventer, at piger skal tilgå teknik og IT på? Hvorfor har vi ikke set på, hvor forskellige drenge og piger kan være og tænkt: Hmm … måske griber vi det forkert an? For-skellige former for intelligens og kom-petencer kræver forskellige former for tilgang og indlæring. DigiPippi Af Eva Fog 12


fessornytapril
To see the actual publication please follow the link above