Page 11

fessornytapril

KORTENE KAN FX BRUGES TIL AT FESSORNYT LÆRE AT TÆLLE Tæl på illustrationen, hvor mange der er. Vend kortet, og se, hvordan tallet står skre-vet. Når barnet kan tallene fra 1-10, kan I lægge dem i række- følge. LÆRE LIGE OG ULIGE TAL Tal om, at de lige tal kan deles af to perso-ner, så de får lige man-ge. Spørg dit barn, om et givent tal er lige eller ulige. Find talkortet med det pågældende tal. Barnet kan tjekke svaret ved at “dele” illustrationerne. Tjek også ved at se, hvilken farve tallet har. De røde er lige og de blå er ulige. LÆRE AT REGNE Se på illustrationen, hvor mange der er af hver figur, og hvor mange der er i alt. Vend kortet, og se regnestykket stillet op. Forklar regnestykket for dit barn. Større børn kan øve sig ved at se regnestykket stillet op, men hvor du dækker for svaret med hånden. LÆRE 10-TABELLEN Brug forsiden af kortet til at se tallet skrevet. Se, hvor mange ræk-ker perler, der er. Vend kortet, og se mængden illustreret med figurer. Læg tabellen i række-følge, og øv jer på at sige den højt. FIND SELV PÅ OPGAVER Det er muligt selv at finde på opgaver, der passer til dit barns niveau. Der er eksempelvis illustratio-ner af klokkeslæt til de største børn og illustrationer af hænderne til de mindste. Kun fantasien sætter grænser. Vind spillet her 11


fessornytapril
To see the actual publication please follow the link above