The Norwegian Case

Our digital math portal has been translated into Norwegian and tailored to the Norwegian national curriculum.

School subscriptions to our Norwegian site are marketed and sold by EduLab ApS. For more information and sales, please contact us:

Are you a Norwegian publisher interested in selling subscriptions on our behalf, then please contact our Founder and CEO:

Did you know that we offer a free 30 day trial period? Click here and sign up.

  • “Vi har valgt å bruke MatteMestern da vi mener at den løser noen av de utfordringer vi har med individuell tilpasning. Samtidig gir MatteMestern mulighet for læreren til å følge elevenes aktivitet og faglige progresjon slik at vi hele tiden har innsikt i elevens arbeid i matematikk. Det gir verdi for meg at lærerene har et digitalt verktøy som hjelper dem med å differensiere undervisningen sin i høyere grad”

    Nils Otto Steen-Utheim,
    Nils Otto Steen-Utheim, Undervisningsinspektør Trosterud Skole