Databehandleraftaler og dataaftaler

Der er i 2016 vedtaget nye regler for behandling af personoplysninger i form af EU-forordningen General Data Protection Regulation (GDPR). De nye regler trådte i kraft den 25. maj 2018.

GDPR omhandler beskyttelse af individets data. Forordningen har til sigte at harmonisere reglerne på tværs af EU og skærpe de forpligtelser, der påligger databehandlere (producenter af digitale læremidler) og dataansvarlige (skoler og institutioner).

Databehandleraftaler

Skoler og kommuner skal indgå en databehandleraftale med de leverandører, der behandler oplysninger om deres elever. Du kan læse mere om databehandleraftaler hos Datatilsynet.

UNI-C henviser kommunale institutioner til den skabelon til databehandleraftaler, som KL og KOMBIT har udarbejdet.

EduLab Databehandleraftale er baseret på KOMBIT og KL skabelon men tilpasset så den beskriver hvordan EduLab behandler dataen.

Dataaftaler

I forlængelse af databehandleraftalerne har UNI-C skærpet adgangen til oplysninger om skoler og elever hos UNI-C. Fra marts 2018 vil det derfor ikke længere være muligt at indsamle data om skoler og elever hos UNI-C uden forudgående godkendelse fra skolen eller kommunen. Vi har tidligere udsendt et informationsbrev til IT-vejlederforeningen, Skolelederforeningen og Pædagogisk LæringsCenterForening om denne ændring.

Endvidere har vi fremsendt anmodning om adgang til data til de skoler, der har abonnementer og prøveabonnementer på MatematikFessor. For at benytte MatematikFessor eller oprette et prøveabonnement skal skolens UNI-C administrator først godkende, at Edulab indsamler data om skolen og eleverne. Husk at vi også skal indgå en Databehandleraftale.

Der kan læses mere om dataaftaler hos UNI-C

Langt de fleste Kommuner har nu rekvireret en Databehandleraftale med EduLab. Er du en af de få som mangler kan du rekvirere en databehandleraftale.

Har spørgsmål i forbindelse med Databehandleraftalen eller Dataaftalen er du velkommen til at kontakte Hanne Madsen på tlf 8882 6677 og email Hanne@edulab.dk