Databehandleraftaler og dataaftaler

Der er i 2016 vedtaget nye regler for behandling af personoplysninger i form af EU-forordningen General Data Protection Regulation (GDPR). De nye regler trådte i kraft den 25. maj 2018.

GDPR omhandler beskyttelse af individets data. Forordningen har til sigte at harmonisere reglerne på tværs af EU og skærpe de forpligtelser, der påligger databehandlere (producenter af digitale læremidler) og dataansvarlige (skoler og institutioner).

Databehandleraftaler

Skoler og kommuner skal indgå en databehandleraftale med de leverandører, der behandler oplysninger om deres elever. Du kan læse mere om databehandleraftaler hos Datatilsynet:

UNI-C henviser kommunale institutioner til den skabelon til databehandleraftaler, som KL og KOMBIT har udarbejdet:

EduLab anvender denne skabelon til indgåelse af databehandleraftaler. Hvis der ønskes indgået en databehandleraftale med EduLab, kan en anmodning rettes til salg@edulab.dk.

Dataaftaler

I forlængelse af databehandleraftalerne har UNI-C skærpet adgangen til oplysninger om skoler og elever hos UNI-C. Fra marts 2018 vil det derfor ikke længere være muligt at indsamle data om skoler og elever hos UNI-C uden forudgående godkendelse fra skolen eller kommunen. Vi har netop udsendt et informationsbrev til IT-vejlederforeningen, Skolelederforeningen og Pædagogisk LæringsCenterForening om denne ændring.

Endvidere har vi allerede nu fremsendt anmodning om adgang til data til de skoler, der har abonnementer og prøveabonnementer på MatematikFessor. For at benytte MatematikFessor eller oprette et prøveabonnement skal skolens UNI-C administrator først godkende, at Edulab indsamler data om skolen og eleverne.

Der kan læses mere om dataaftaler hos UNI-C: